اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی: جناب آقای مسعود ساکی

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد : جناب آقای سید محمد رنگینی

اهم وظایف: در ادامه ارائه شده است

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
بازدید مدیر ترافیک حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیکی از مرکز پایش تصویری و تشکر از زحمات عزیزان پلیس راهور

بازدید مدیر ترافیک حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیکی از مرکز پایش تصویری و تشکر از زحمات عزیزان پلیس راهور

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
نصب چراغ های مکمل قرمز در میدان شهدا به جهت دوربین های پایش تصویری به لحاظ اعمال قانون

نصب چراغ های مکمل قرمز در میدان شهدا به جهت دوربین های پایش تصویری به لحاظ اعمال قانون

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
شروع عملیات نصب دکلهای چراغ راهنما در چهارراه اندیشه در روبروی مخابرات (اولین چراغ ترافیکی در شهرک اندیشه)

شروع عملیات نصب دکلهای چراغ راهنما در چهارراه اندیشه در روبروی مخابرات (اولین چراغ ترافیکی در شهرک اندیشه)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
ادامه اجرای جدول در کوی جانبازان

ادامه اجرای جدول در کوی جانبازان

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
ادامه اجرای دیواره سنگی نهر ماء الشهر , ورودی شهرک زاگرس

ادامه اجرای دیواره سنگی نهر ماء الشهر , ورودی شهرک زاگرس

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
ادامه اجرای احداث پل  ورودی کوی پزشکان

ادامه اجرای احداث پل ورودی کوی پزشکان

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای جدول در کوی جانبازان

اجرای جدول در کوی جانبازان

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
بتن ریزی دیواره، قالب بندی، سنگ چینی در پل زیرگذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

بتن ریزی دیواره، قالب بندی، سنگ چینی در پل زیرگذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای جدول در کوی جهان آباد

اجرای جدول در کوی جهان آباد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
ادامه اجرای آسفالت در بلوار شهید بروجردی

ادامه اجرای آسفالت در بلوار شهید بروجردی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
ادامه اجرای آسفالت در بلوار شهید بروجردی ( خروجی شهر )

ادامه اجرای آسفالت در بلوار شهید بروجردی ( خروجی شهر )

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
خاکریزی پشت دیواره زیرگذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

خاکریزی پشت دیواره زیرگذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
قالب بندی ، سنگ چینی و بتن ریزی دیوار کناره های زیر گذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

قالب بندی ، سنگ چینی و بتن ریزی دیوار کناره های زیر گذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
RSS
دی ان ان