مدیریت منابع انسانی

در محیط کاری فعلی، تمام شرکت‌های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند. تمام شرکت‌ها می‌کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند. استخدام نیروی کار تازه نه تنها هزینه‌های بالایی به بار می‌آورد، بلکه خطر آمدن افرادی را که نتوانند جای فردی را که قبلاً در آن منصب کار می‌کرد، پر کنند، را افزایش می‌دهد. بخش مدیریت منابع انسانی تلاش می‌کند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان، خطر از دست دادن آگاهی را کاهش دهند.

سابقه مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی محصول جنبش روابط بشری در اوایل قرن بیستم می‌باشد، زمانی که محققان شروع به مستندسازی روش‌های ایجاد ارزش‌های کسب‌وکار به وسیله مدیریت استراتژیک نیروی کار کردند. این تابع در ابتدا تحت تأثیر کارهای معاملاتی، مانند سازمان حقوق و مزایا بود، اما با توجه به جهانی شدن، تقویت شرکت‌ها، پیشرفت تکنولوژی، و تحقیقات بعدی، اکنون مدیریت منابع انسانی بر ابتکارات استراتژیک مانند ادغام و تملیک، مدیریت استعداد، برنامه‌ریزی جانشینی روابط صنعتی و روابط کاری، چندگانگی فرهنگ و گنجایش می‌باشد.
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

0 605

مدیریت منابع انسانی: جناب آقای مسعود ساکی

مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روز رسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند از  جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است.

فعالیت خاص سه

شرح اقدامات و مزایا

فعالیت خاص دو

شرح اقدامات و مزایا

فعالیت خاص یک

شرح اقدامات و مزایا

مهمترین اطلاع رسانی

شرح اطلاع رسانی

 اطلاع رسانی سه

شرح سه

اطلاع رسانی دو

شرح دو

اطلاع رسانی یک

شرح اطلاع رسانی

Human resources management

فرایند کار کردن با افراد، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند

خدمات منابع انسانی شهرداری بروجرد

خدمات زیر تنها بخشی از فعالیت گسترده واحد مدیریت منابع انسانی شهرداری بروجرد میباشد .

مدیریت حضور و غیاب

شرح عملکرد

مدیریت ماموریت

شرح عملکرد

ارزشیابی پرسنل

شرح عملکرد

ارزشیابی مدیران

شرح عملکرد

امور رفاهی پرسنل

شرح عملکرد

تشویق و تنبیه پرسنل

شرح عملکرد

صدور احکام

شرح عملکرد

آموزش پرسنل

شرح عملکردمدیریت منابع انسانی شهرداری بروجرد

این واحد در چارت سازمانی زیر مجموعه معاونت توسعه و برنامه ریزی و مدیریت منابع می‌باشد.
مسئولین این واحد

 • مسعود ساکی مدیریت واحد منابع انسانی

  پیام مسئول

 • فرناز منکاوی معاون مدیریت منابع انسانی

  پیام و یا اطلاعات این شخص

 • علی هوشمندی مسئول صدور احکام

  پیام و یا اطلاعات این شخص

پرسنل مدیریت منابع انسانی

کارمندان واحد مدیریت منابع انسانی که وظایف این واحد را انجام میدهند

سعید پروانه پور

تخصصها و فعالیت.

مهدی شاهوردی

لیست تخصصها.

 

محسن ولیپوری

تخصص و نوع کار در واحد.

ستاره نیکزاد

تخصصها و فعالیت.

شش فعالیت کلیدی مرتبط با افراد

 

 • مدیریت موثر و مبتنی بر افراد.
 • ارزیابی عملکرد
 • گسترش مواردی که عملکرد فردی و سازمانی را ارتقا می‌دهد
 • افزایش نوآوری، خلاقیت و انعطاف‌پذیری لازم برای افزایش رقابت
 • اعمال رویکردهای جدید در طراحی فرآیند کار، برنامه‌ریزی، توسعه حرفه‌ای و تحرکات بین سازمانی
 • مدیریت پیاده‌سازی و ادغام فعالیتها از طریق بهبود کارایی، آموزش و ارتباط با کارکنان
 

ارتباط با واحد مدیریت منابع انسانی

روشهای برقراری ارتباط  با این واحد در ذیل ارائه شده است

 • شماره تلفن :
  066-42500903
 • ایمیل :
 • آدرس:
  بروجرد میدان شهدا شهرداری مرکزی بروجرد ساختمان شماره یک
دی ان ان