اهم وظایف و ماموریت های سازمان مدیریت پسماند

اهم وظایف و ماموریت های سازمان مدیریت پسماند به شرح ذیل است.

 1. برنامه ریزی و مدیریت اجرای امور مربوط به کاهش تولید، تفکیک از مبدا،ذخیره سازی،جمع آوری،نظافت عمومی،حمل و نقل،جداسازی، بازیافت، پردازش و دفع پسماند عادی (وجزء ویژه آن) و پسماند های عمرانی و ساختمانی.
 2. صدور،تمدید و لغو مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مدیریت اجرایی پسماند های عادی، عمرانی و ساختمانی و نظارت بر عملکرد آنها و برخورد قانونی با متخلفین.
 3. مدیریت تهیه و اجرای مطالعات طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند.
 4. شناسایی و بکارگیری تکنولوژی های نوین و متناسب با ویژگی های کمی و کیفی پسماند های تولیدی و مدیریت ایجاد واحدها و تاسیسات بازیافت،دفع و تبدیل پسماندها.
 5. بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات پسماند و اخذ آن با اولویت استفاده از فن آوری های نوین و هزینه کرد آن در مدیریت اجرایی پسماند.
 6. استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه بهداشت،ایمنی و محیط زیست.
 7. ایجاد سامانه اطلاعات،پایش و ارزیابی مدیریت اجرایی پسماند های عادی (و جزء ویژه آن) و پسماندهای عمرانی و ساختمانی.
 8. افزایش آگاهی های عمومی و جلب مشارکت شهروندان در فرایند اجرایی مدیریت پسماندها با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
 9. برنامه ریزی برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش تصدی گری در فعالیت های مرتبط.
 10. ارائه خدمات مشاوره تخصصی به سایر شهرداریها، دهیاری ها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها،نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص مدیریت اجرای انواع پسماند ها با اخذ بهاء تمام شده خدمات، در صورت وجود ظرفیت های اجرایی لازم.
 11. توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها.
 12. جمع آوری و کنترل جمعیت حیوانات ولگرد و بلاصاحب و معدم سازی حیوانات موذی با رعایت حقوق حیوانات.

استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس،خطوط اعتباری،وام های بین الملی، وامهای غیر قرضی(سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.