اهم وظایف و ماموریت های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

اهم وظایف و ماموریت های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به شرح ذیل است.

 1. ساماندهی صفوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد انتقال،جابجایی،سامان بخشی، تغییر فعالیت و نوسازی مشاغل با توجه به ویژگی های محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و بازدارنده با همکاری اصناف و اتحادیه های صنفی.
 2. مدیریت ایجاد ، توسعه، بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها با همکاری دستگاه ها و نهاد های ذیربط.
 3. مدیریت ایجاد،توسعه، بهره برداری و نگهداری میدان ها و بازارهای ثابت و محله ای عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی، دامی، طیور و آبزیان و نظارت بر عملکرد آنها.
 4. انجام وظایف دبیرخانه ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت های شهری از قبیل نظارت بر فعالیت عوامل اجرایی، تشکیل پرونده، رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل به نظریه شهرداری و ارجاع به کمیسیون مربوطه.
 5. مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی ساماندهی مشاغل شهری در چارچوبطرح های جامع و تفصیلی شهری.
 6. مدیریت ایجاد و توسعه تاسیسات و صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم بمنظور نگهداری، ذخیره سازی، درجه بندی، بسته بندی و فرآوری و یا توزیع محصولات و فرآورده های کشاورزی، دامی، طیور و آبزیان و نظارتبر آنها.
 7. مدیریت ایجاد و بهره برداری از بازارچه های محلی موقت برای عرضه تولیدات صاحبان مشاغل خانگی، ساماندهی دستفروشان و فروشندگان و اهدا کنندگان کالاهای دست دوم.
 8. اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل استفاده شهروندان از مهارتهای فنی و تخصصی کارگران موقت و فصلی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح.
 9. ایجاد سامانه آمار، اطلاعات و پایش مربوط به میادین و بازارهای میوهو تره بار و ارتباط با مراکز ذیربط.
 10. رعایت استاندارها، ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در حوزه فعالیت.
 11. توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات،مشارکت و گذاری مدیریت واحدهای تخت مالکیت شهرداری به آنها.
 12. تعیین تکلیف و ساماندهی کشتارگاه های تحت مالکیت شهرداری بر اساس برنامه جامع ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام کشور و ایجاد مراکز موقت عرضه بهداشتی دام در ایام و مناسبت های خاص با همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط.
 13. آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه ساماندهی مشاغل شهری، اصلاح الگوهای خرید، نگهداری و مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی و بستر سازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.

ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداریها، دهیاری ها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها،نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص ساماندهی مشاغل و محصولات کشاورزی با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.