X

مزایده ها و مناقصه های ارائه شده توسط شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد : جناب آقای سید محمد رنگینی

اهم وظایف:

1. تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت  سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان

2. همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اطلاح بودجه با حوزه معاونت برنامه ریزی و توسه

3. نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب

4. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قوانین جاری

5. نظارت براجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری ، آئین نامه ها ، مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن

6. نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقول متعلق  به شهرداری و همکاری با بخش بازرسی شهرداری  در خصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن

7. رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین و سایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

8. کنترل و نظارت بر  دارائی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری

9. نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای مفاد قرارداد در زمینه ماشین آلات ، ساختمان ، مخابرات و تدارکات

10. بررسی و ارزیابی و کارشناسی ارضی و املاک مورد معمله شهردای  ، اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

11. برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

12. نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها

13. انجام سایر وظایف محوطه طبق دستور مافوق.

  • 30 بهمن 1396
  • نویسنده: SuperUser
  • تعداد نمایش ها: 1320
  • نظرات: 0
Print

x
دی ان ان