X
فایلهای دانلودی ارائه شده توسط شهرداری بروجرد
دفترچه نهایی عوارض محلی سال 99 شهرستان بروجرد

دفترچه نهایی عوارض محلی سال 99 شهرستان بروجرد

دفترچه نهایی عوارض محلی سال 98 شهرستان بروجرد

8 ژوئن 2020 0
132
گزارش عملکردی شهرداری بروجرد در مقایسه با سال قبل

گزارش عملکردی شهرداری بروجرد در مقایسه با سال قبل

گزارش عملکردی شهرداری بروجرد در نیمه نخست سال 1398 در مقایسه با سال قبل

28 ژانويه 2020 0
12
دفترچه نهایی عوارض محلی سال 98

دفترچه نهایی عوارض محلی سال 98

دفترچه نهایی عوارض محلی سال 98 شهرستان بروجرد

17 دسامبر 2019 0
586

ضوابط و مقررات طرح توسعه بروجرد

10 ژانويه 2019 0
1511
دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک عملکرد سال 1396 شهرستان بروجرد

به انضمام ضوابط اجرایی، جداول و نقشه های بلوک بندی شده

12 ژوئن 2018 0
1484

دستور العمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار درخصوص نحوه محاسبه دستمزد مشاغل دارای طرح طبقه بندی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

8 مه 2018 0
1213

تصویب ‌نامه هیئت وزیران در تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ و نحوه هم‌سان‌سازی حقوق

8 مه 2018 0
1712

تصویب‌نامه هیئت وزیران در تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷

8 مه 2018 0
1135
دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک دارایی سال 1395 شهرستان بروجرد

دفترچه تعیین ارزش معاملاتی املاک دارایی سال 1395 شهرستان بروجرد

دفترچه ارزش معاملاتی املاک بروجرد در  سال 1395 اعلام شده که در پیوست این مطلب ارائه شده است.

18 آوريل 2018 0
1668
تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری بروجرد

تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری بروجرد

دفترچه عوارض محلی سال 1397 ارائه شده توسط واحد درآمدهای عمومی شهرداری بروجرد

19 مارس 2018 0
3015
RSS
دی ان ان