5 دی 1397

جانمایی و نصب تعداد ۱۲ سطل زباله در نقاط مختلف شهرک شهید کشوری

Print
دی ان ان