جلسه كميسيون گردشگري و جذب سرمايه گذار خارجي شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢 موضوعات :
 تعيين تكليف  وضعيت تلویزيون شهري و استندهاي تبليغاتي سطح شهر
-ساماندهي و بازسازي سوئيت هاي پارك بيرجندي
-باغ خانواده
-تالار شهرداري ، واقع در پارك بهار
-دكه هاي سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري          
                               
💢 اهم مباحث :  
-پيگيري از طريق واحد حقوقي شهرداري جهت تعيين وضعيت تلوزيون شهري در رسيدن به نتيجه مطلوب
-انجام مزايده حضوري با هدف برون سپاري استندها به بخش خصوصي و ايجاد درآمد پايدار
-تهيه طرح نو و اصلاح ساختاري سوئيت هاي واقع در پارك بيرجندي
-ارائه برنامه و طرح كارشناسي شده مطلوب با محوريت باغ خانواده            
                                                                                                                                                   
💢 در ادامه  جلسه محمد پرهام  مسئول كميسيون گردشگري و جذب سرمايه گذار خارجي  بر تشكيل ستاد احياي صنعت گردشگري بروجرد با هدف  تدوين و اجراي برنامه جامع گردشگري تأكيد نمود.

💢 اعضاي تشکیل دهنده ستاد عبارتند از :
شوراي اسلامي شهر ( كميسيون گردشگري ) فرمانداري ويژه، شهرداري بروجرد، اداره ميراث فرهنگي،  شبكه بهداشت و درمان ، اداره راه وشهرسازي ،محيط زيست ، و جهاد كشاورزي

 

 

 

انتخابگر پوسته

دی ان ان