18 فروردین 1397

جلسه كميسيون اقتصاد مقاومتي ( جذب سرمايه گذار )

💢 موضوع : ارائه راهکار مناسب در بحث ساماندهی دستفروشان سطح شهر

💢اهم مباحث :
-ایجاد برنامه مدون و فرهنگ سازی لازم  در بحث ساماندهی دستفروشان
-در رآس کار قرار گرفتن همه دستگاههای مرتبط با بحث اشتغال  دستفروشان
-فعال سازی بازارچه های محلی در همه نقاط شهر
-پیشنهادانجام اقدامات لازم در ارائه تسهیلات به صاحبان مشاغل، جهت فعالیت در منطقه 32 هکتاری
-تهیه  نقشه  پیش طرح سازماندهی دستفروشان  توسط شهرداری جهت ارائه به شورا

 

Print
دی ان ان