8 خرداد 1397

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع: ساماندهی تبلیغات شهری و همسان سازی پایه استندهای سطح شهر

 

 

 

Print
دی ان ان