20 خرداد 1397

جلسه کمیسیون اقتصاد مقاومتی ( جذب سرمایه گذار ) شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوعات جلسه : 
بحث هزینه های مجریان ذیصلاح ، ساخت و سازهای غیر مجاز ، عوارض صدور پروانه ،  

 تشکیل کمیته مضاعف بررسی کیفیت بتن و معرفی کارگاههای ساخت بتن دارای تأئیدیه استاندارد آسانسور و رعایت ایمنی و مقررات آتش نشانی و ...

اهم مباحث :
صدور پروانه مجوز از سازمان نظام مهندسی ظرف مدت 15 روز 
تشکیل انجمن مهندسین خیر در نظام مهندسی 
پیشنهاد تشکیل کمیته تأثیر ساخت و ساز در بروجرد شامل ( انبوه سازان ، شهرداران مناطق ، و اداره استاندارد )

 

 

 

 

 

Print
دی ان ان