X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

گلریزان گلهای دائمی در پارکها و میادین سطح شهر

با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و ورود اکثر گیاهان به فاز گلدهی درختچه های کاشته شده در این زمان در اوج گلدهی و زیبایی خود می باشند که امیدواریم مورد رضایت شهروندان قرار گیرد.

 

دی ان ان