X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

عملکرد سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بروجرد از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷


1. هرس حذف تنه جوش و پاجوش درختان حاشیه معابر سطح شهر

2. مبارزه و حذف علف های هرز با روش های فیزیکی و شیمیایی در سطح شهر

3. کوتاه کردن سطوح چمن و حاشیه های چمن با دستگاه چمن زن و علف تراش

4. اجرای هرس فرم درختان و درختچه های فرم پذیر

5. نظافت سطوح فضای سبز

6. جمع آوری، حمل زباله و ضایعات گیاهی از سطح پارکها

7. بستر سازی و کاشت نهال چنار در بلوار جانبازان واقع در شهرک اندیشه

8. تزئینات، چراغانی و نصب پرچم در سطح شهر به مناسبت اعیاد شعبانیه

9. شستشو و لجن گیری آبنماها

10. بستر سازی و کاشت انواع درختچه در فلاورباکس های تپه شهدا (تپه چغا) و شهرک اندیشه

11. بستر سازی،کاشت نهال و گل رز در باغچه های جلوی هتل زاگرس در تپه شهدا

12. اصلاح و جابجایی پایه چراغ های تزئینی در سطح بلوارها بمنظور صرفه جویی در انرژی و هزینه

13. خریداری ۵ دستگاه چمن زن، ۷ دستگاه علف تراش و ۲ دستگاه فرم زن موتوری

14. بستر سازی، کاشت گل رز و گل فصلی در میدان شهدا

15. کنترل کوچ عشایر بمنظور جلوگیری از تخریب فضای سبز

16. اجرای عملیات شخم در قطعات و جنگل کاری ها

17. طراحی و نصب تابلو معابر شهری و کوچه

دی ان ان