X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

شاخص عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهری در هفته جاری (بخش اول)

شاخص عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهری در هفته جاری (شانزدهم و هفدهم دی ماه 96)

 

 

 

 

 

اجراي جدول نهري در معابر اصلي شهرک غرب

 

 

 

 

 

 

 

اجراي خاکبرداري و تسطيح معابر جنب نهر بلوار پيامبر اعظم (ص)

دی ان ان