X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بروجرد

💢 موضوع اول : بررسي معايب و مزاياي طرح پاركبان

 

💢نكات حائز اهميت :

🔸از مزاياي طرح پاركبان مي توان بر ساماندهي خودروها و مهار ترافيك اشاره نمود.

🔸هدف از ايجاد طرح، جلب رضايت مردم و تسهيل در عبور و مرور شهري است.

 

💢پيشنهادات و انتظارات نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر :

🔸ارائه توضيحات لازم در نحوه محاسبه درآمد منعقد شده در قرارداد طرح پاركبان

🔸الگوگيري از شهرهاي بزرگ و موفق

🔸جمع بندي اشكالات عمده، همراه با گزارش مالي و تحويل به شورا جهت تصميم گيري نهایی

 

💢از دیگر نكات مهم مطرح شده در بخش اول جلسه :

🔸انجام كليه اقدامات جهت اختصاص 1000 تن سهميه قير جهت ساماندهي آسفالت ورودي و خروجي هاي شهر كه از جانب شهرداري صورت گرفته است.

🔸اختصاص 260 تن سهميه قير جهت سكونتگاه هاي غير رسمي شهر

🔸اختصاص 60 تن سهميه قير جهت ساماندهي آسفالت مسكن مهر

 

💢موضوع دوم : ايجاد تعامل و همكاري دو جانبه بين شوراي اسلامي شهر و شوراي شهرستان

 

💢نكات مهم مورد بحث و تبادل نظر :

🔸از مطالبات عمده مردم ، انتقال جاده كمربندي به خارج از محدوده شهري است.

🔸نظارت شوراي شهرستان بر آبهاي زراعي قابل استفاده در توليد و پرورش محصولات كشاورزي

🔸ايجاد اشتغال در روستاها و جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر

🔸فراهم ساختن شرايط لازم و مساعدت در توانمندسازي بخش روستايي

🔸حمايت از صنعت قاليبافي و صنايع دستي در روستاها

🔸انجام اقدامات موثر درحفظ باغات

🔸برخورد با متخلفين جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز، از جمله در منطقه گلدشت

🔸 نظارت و جلوگيري از تخليه فاضلاب در مناطق داراي اراضي كشاورزي

🔸اهميت بخشيدن به پل تاريخي قلعه حاتم با طول 2700 متر كه در نوع خود منحصر به فرد بوده و داراي جاذبه زیبای تاريخي و گردشگري است .

 

دی ان ان