X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

بازدید شهردار بروجرد از ساخت و سازهای منطقه کوی پزشکان و خ امیرکبیر و تاکید بر حفظ فضای سبز پیرامون این مناطق در اولین روز کاری

دسته ها

دی ان ان