X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

بازدید شبانه شهردار از روند خدمت رسانی نوروزی شهرداری بروجرد به مسافران نوروزی در میدان آیت ا... بروجردی

💢بازدید شبانه شهردار و معاونت محترم خدمات شهری از نمازخانه، وضوخانه و سرویس های بهداشتی میدان آیت ا... بروجردی و نظارت بر حسن انجام خدمات نوروزی شهرداری بروجرد به مسافران 

💢در این بازدید، شهردار بروجرد ضمن خوش آمدگویی و تبریک سال جدید به مسافران، با تعدادی از آنها به گفتگو پرداخت و نظر ایشان را در خصوص خدمات ارائه شده شهرداری جویا شد.

 


دسته ها

دی ان ان