X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

اجرای جدول زیرگذر ورودی شهرک نیاوران ، خروجی به سمت بلوار پیامبر اعظم ( ص )

مطلب قبلی اجرای زیرسازی بر روی عرشه پل و عملیات همزمان ماشین آلات جهت تسطیح و رگلاژ و همچنین تراکم و کوبش لایه های زیرسازی تا رسیدن به تراکم در تقاطع مشاغل مزاحم واقع در محور کمربندی شمالی
مطلب بعدی اجرای رفیوژ جدا کننده در محور کمربندی تا عرشه پل جهت جدا سازی محورها در تقاطع شهرک مشاغل مزاحم و همسان سازی با ادامه رفیوژ
Print

دی ان ان